HISTÒRIA, MITES I VALORS

Històries de l´Antic Testament

En grups de 3/4 alumnes caldrà treballar un dels mites que explica l'Antic Testament. Podeu presentar el treball en una cartolina/ presentació Google/ vídeo/ Prezi i combinar l’explicació  amb dibuixos o bé fotos. El treball s'elaborarà en algunes de classe de religió, però caldrà acabar-lo a casa.Històries de la Bíblia:
- Abraham i la figura del patriarca
- Jacob: el fill d’Isaac
- Caïm i Abel
- Esaú i Jacob
- Josep i el somni del faraó
- La dominació egípcia i Moisès
- La sortida d’Egipte
- Els reis: Saül, David i Salomó...
- David i Goliat
- Situació geogràfica i recursos naturals del poble d’Israel
- Context cultural del poble d’Israel
- La torre de Babel
- El mite de la creació
- El mite del Paradís (Adam i Eva)
- El mite del diluvi Universal (Noè), etc.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada